Öjenizm Nedir? (Üstün Irk Düşüncesi)

Öjenizm Nedir?

Öjenizm Nedir? (Üstün Irk Düşüncesi). Öjenizm ; yakın tarihte bize Hitleri hatırlatsa da aslında kökeni daha öncelerine dayanan bir toplumsal felsefedir. Sağlıklı ceninler ile sağlıksız ceninlerin ayrıştırılması ve sağlıklı cenin yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmaya açık bir toplumsal akımdır. Hatta insan doğum kalitesini arttırma ve en yüksek avantajı sağlama bilimi olarak da tanımlanmıştır. Ünlü filozof Eflatun döneminde öjenizm fikrine rastlansa da, aslında bu görüş yapısı daha da eskiler dayanmaktadır. Devletin doğumları kontrol altına alması düşüncesini ilk ortaya atan ise filozof Eflatun’dur. 1900 lü yılların başlarında kendine çokça taraftar toplayan öjenizm teorisi; hasta ve engellilerin ayrıştırılıp ayıklanarak, sağlıklı bireylerin arttırılmasını savunuyordu. O yıllarda sağlıklı hayvanların, sağlıklı hayvanlar ile çiftleşmesini baz alarak; insanlar üzerinde de aynı etkiyi yaratmak düşüncesi  ile insanlık ırkının ıslah edilmesi üzerinde yoğun bir çaba başlamıştır.

öjenizm

Bu düşünceyi ilk olarak alman biyolog ve filozof  Ernst Haeckel benimsemiş ve bu düşünceyi yayma girişimine önderlik etmiştir. Kendisi Darwin çalışmalarını ilerleten yüksek rütbe sahibi biridir. Bu düşünceyi her ne kadar yaymak için çok çaba göstermiş olsa da, Almanya’da nazi dönemine kadar çok fazla bu düşünceyi yaygınlaştıramamıştır. Nazi döneminde bazı  dönem ve vesileler yardımıyla icra edilmesi sağlanmış olsa da, temel düşünce de naziler bu görüşe tamamen karşı durmuşlar ve her söylemlerinde Haeckel’in çalışmalarının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Daha yakın zamana gelecek olursa nazi ve öjenizm kavramlarının yan yana kullanılması, daha sık rastlanılan bir durum. Adolf Hitler’in Üstün bir alman ırkı yaratma düşüncesinin olduğunu biliyoruz. Döneminde sağlıklı ve hastalıklı bireyleri ayıklayarak, sadece sağlıklı bireylerin sağlıklı olanlarla üremesini savunuyordu. Bu düşünce hem  zeka, hem  güç  hem de  yetenek açısından, istenilen üstün ırkın yaratılacağı gerçeğinin ilk adımlarıydı. Aslında tamamen bilimsel olduğu ve genetik kodların çıkarılması ile doğru çiftleşmeler yapılarak istenilen türde yeni bir ırk yaratmanın mümkün olduğu savunuluyor. Darwin zamanında bile bu düşünce Darwin tarafından sapkınlık olarak nitelendirilmiş.

Sparta ve Roma da Öjenizm Düşüncesi

Sparta ve Roma dönemlerinde de öjenik düşünceler uygulamaya geçiriliyormuş. Mesela Spartalılar sadece güçlü erkek çocuklarının yaşamasına izin verip, diğerlerinin ölmesini sağlıyorlarmış. Adolf Hitler’ in Sparta lıları bu konuda desteklediği  biliniyor. 1904 yılında bir Biyolojik Deney İstasyonu açarak öjenizm kurallarına göre insanların ayrılmasını sağlayan kurumlar oluşturdu. Kalıtımsal hastalıklı soyların engellenmesi kanunu ile 400 bin kişiyi rızası olmadan kısırlaştırmış olması, ırksal temizlik konusunda öjenizm ne kadar benimsediğini gösteriyor.

One thought on “Öjenizm Nedir? (Üstün Irk Düşüncesi)

Bir Cevap Yazın