Epidemiyoloji Nedir?

Epidemiyoloji Nedir?

Epidemiyoloji Nedir?… Epidemiyoloji, grek dilinden gelmiştir. En basit anlamıyla, insanları inceleme konusu yapan bir bilimidir, denilebilir. Bu bilimin Hipokrat ile başlamış olduğu düşünülmektedir. Çoğunlukla inceleme alanını enfeksiyondan kaynaklı hastalıklar ile sınırlamıştır. Günümüzde artık sadece enfeksiyonu değil, insan sağlığını ilgilendiren ya da tehdit eden tüm konuları kapsamıştır.

Bulunulan yerdeki tüm sağlık olaylarının kişi, zaman, yer ve dağılımı tanımlayarak araştırma yapan ve çözümler getiren bir bilim dalıdır. Epidemiyoloji bilimi, Klinik çalışmalar ve patoloji dalıyla birlikte çalışır.

Epidemiyolojinin kapsamına giren konular ise şu şekilde özetlenebilir;

 

  • Enfeksiyon Hastalıkları
  • Kalp ve Damar Hastalıkları
  • Kanser
  • Ruhsal Bozukluklara Bağlı Hastalıklar
  • Kazalar
  • Anomaliler
  • Kronik Hastalıklar vb.

Endemi Nedir?

Bir hastalığın, belli bir yere yerleşerek sürekli görülmesine endemi denir. Örnek verecek olursak; Adana ve çevresindeki illerde Sıtma hastalığı endemik olarak görülmektedir. Güney Asya ülkelerinde ise Kolera sıklıkla karşılaşılan bir hastalıktır.

Epidemi Nedir?

Bir bölge de veya bir toplumda, bir hastalığın beklenen değerinden daha da üzerinde görülmesi olayına Epidemi denir. Birden oluşan gripler buna örnek olabilir. Guatr, ülser gibi hastalıklarda beklenenden daha fazla görülebilmektedir. Bu hastalıklarda Epidemi kapsamına girer. Yani epidemi olması için illa bulaşıcı bir hastalık olması gerekemez.

Pandemi Nedir?

Bir hastalık eğer birçok ülke ve kıtayı kapsamışsa, bu pandemidir. Eski zamanlarda görülen veba hastalığı, kolera yada Aids hastalığı Pandemiye örnek olabilir.

Bir Cevap Yazın