Enfeksiyon Hakkında Bilinmeyenler

Enfeksiyon Hakkında Bilinmeyenler

Enfeksiyon Hakkında Bilinmeyenler…Bir Mikroorganizmanın çeşitli yollardan insan ve hayvan vücutlarına girip çoğalmasına enfeksiyon diyoruz. Enfeksiyon ile enfeksiyon hastalıkları arasındaki fark enfeksiyonun çoğu zaman gizli kalabilmesidir. Bir enfeksiyonun hastalık olabilmesi için bazı patolojik belirtilerin gözlemlenmesi gereklidir. Enfeksiyon Hastalıkları eski zamanlardan beri, çoğu filme ve kitaba konu olan önemli bir sağlık problemi olmuştur. Cüzzam, veba, Kolera, tifüs gibi hastalıklar salgın yaparak milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur.

Portör Nedir?

Başkasına alınan etken ile hastalığı geçird,kten sonra veya hiç belirti vermeden vücudunda taşıyan ve bulaşıcılığı sağlayan insanlara portör denir.

Zoonoz Nedir?

Etkeni hayvanlarda bulunan ve hayvanlar arasında salgına neden olan, bazense insanlara bulaştırılan hastalıklara zoonoz  denir. Hastalık adları ve kaynakları ile örnek verecek olursak;

 • Ruam Hastalığı; Atlardan
 • Şarbon; Koyun, Keçi, Sığır, Domuz
 • Veba; Yabani Kemiriciler
 • Ekinokokus; Köpek
 • Kuduz; Kedi, Köpek, Kurt, Tilki, Yarasa, Fare
 • Tüberküloz; Sığır

 

Bulaşma Yolları

Enfeksiyonun  sağlam canlılara geçmesinde kullandığı yollara bulaşma yolu denir. Doğrudan ve dolaylı olarak İki şekilde bulaşma olur. Bunlar kendi aralarında da bazı bölümlere ayrılırlar.

Doğrudan Bulaşma; Kaynak ile Mikrop arasına hiçbir aracı olmadan oluşan bulaşma yoludur. Özellikle eller aracılığıyla bulaşma bu gruba girer. Dizanteri, Tifo, Şarbon…

Dolaylı Bulaşma;  Hatalık ile kaynak canlı arasında canlı yada cansız aracıların bulunduğu bulaşma yoludur.Bu bulaşma yolu altı farklı şekilde olabilir. Bu yollar;

 • Hava ile bulaşma; Grip, Kızamık
 • Su ile bulaşma; Kolera, Mantar Enfeksiyonları
 • Besinler ile bulaşma; Tifo, Dizanteri, Gıda Zehirlenmeleri
 • Toprak ile bulaşma; Tetanos, Paraziter Hastalıklar
 • Eşyalar ile bulaşma; Difteri, Tüberküloz
 • Bazı canlılar aracılığı ile bulaşma; Trahom

 

Bir Cevap Yazın