Tarım Bölümü 1. Sınıf Tarımsal Meteoroloji Dersi 1. Ünite Soruları

Tarım Bölümü 1. Sınıf Tarımsal Meteoroloji Dersi 1. Ünite Soruları

Tarım Bölümü 1. Sınıf Tarımsal Meteoroloji Dersi 1. Ünite Soruları… Bir tarım öğrencisi olarak çalışma şeklimi paylaşmak istedim. Açıköğretim Tarım bölümü okuyanlar için 1. sınıf Tarımsal Meteroloji dersinin ilk ünitesinde sorular çıkardım. Ben bu şekilde iyice öğrendiğimi düşünüyorum. Umarım yardımcı olur sizlere de 🙂 Diğer ünitelerden çıkardığım soruları da eklemeye devam edeceğim.

Soru 1: Meteoroloji Nedir?

Atmosferi, atmosferde meydana gelen olayları, haval olaylarının oluşum, değişim ve nedenlerini inceleyen, bu olayların canlılar ve dünya üzerinde ki etkilerin inceleyen ve sonuçlar veren bilim dalıdır.

Soru 2: İlk meteorolojik incelemeleri gelgit olayları ile inceleyenler kimlerdir?

Çinliler

Soru 3: Kayıt altına alınan ilk meteorolojik olaylar hangileridir ve ne zaman kayıt altına alınmaya başlanmıştır?

Aşırı sıcak yazlar ve aşırı soğuk kışlar. M.Ö 1216

Soru 4: Meteoroloji konusunda ilk yazılı eser hangisidir ve kime aittir?

Aristo’nun Meteorologica eseridir. Dolu, yağmur ve rüzgar gibi olaylar incelenmiştir.

Soru 5: Termometre ve Barometre ne zaman icat edildi?

 1. yy. sonlarında.

Soru 6: Higrometre ne zaman icat edilmiştir?

 1. yy. sonlarında.

Soru 7: Hava gözlemlerinin rutin olarak iletilmesini sağlayan icat hangisidir, ne zaman icat edilmiştir?

Telgraf (1843)

Soru 8: Meteorolojinin gelişmesi hangi dönemde hızlanmıştır? Hızlanmaya etki eden faktörler nelerdir?

Birinci Dünya Savaşı döneminde. Uçak ve radyonunun etki si büyüktür.

Soru 9: Hava haritaları ve geleceğe yönelik hava tahminleri ne zaman ve hangi olay ile başlamıştır?

1950’li yıllarda yüksek hızlı bilgisayarların hayatımıza girmesi ile.

Soru 10: İlk hava uydusunun adı ve uzaya fırlatılma yılı nedir?

TIROS-1 1960 yılında.

Soru 11: Türk tarihinde ki ilk matematik ve astronomi profesörü kimdir?

Ali Kuşçu.

Soru 12: Ülkemizde meteoroloji biliminin öncüleri kimlerdir?

Ali Kuşçu ve Uluğbey.

Soru 13: Ülkemizde ki en eski rasatlar ne zamana aittir ve nerede yapılmıştır?

1839-1847 yılları arası İstanbul’da Saint-Benosis ve Bebek’te bulunan yabancı okullar.

Soru 14: Ülkemizde ki en eski rasatlarda ne ölçülmüştür? Ölçümler hangi şehirlerde ne zaman olmuştur?

Sıcaklıklar ölçülmüştür. 1847-1854 yılları arasında İstanbul, İzmir, Trabzon, Kayseri, Bursa, Sakız, Erzurum, Erivan, Musul.

Soru 15: Osmanlı öneminde meteorolojinin kurumsallaşması ne ile olmuştur?

Kandilli Rasathanesinin kurulmasıyla.

Soru 16: Kandilli rasathanesinin sonraki adı ve kuruluş yılı nedir? İlk sorulusu kimdir?

İstanbul’da Rasathane-i Amire. 1867 yılı. İlk sorumlusu Aristide Coumbary.

Soru 17: Cumhuriyet döneminde Meteorolojik çalışmalar için görevlendirilen Ankara Etlik’te İlk meteroloji istasyonunu faaliyete geçiren ve Atatürk’ten onur ödülü alan bilim adamı kimdir?

Budapeşte Rasathanesi Şube Müdürü Antal Rethly. İstasyon Rasadat-ı Ceviyye(Meteoroloji Enstitüsü) dir. 1925

Soru 18: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü neden ve ne zaman kurulmuştur?

Aynı alanda farklı kurumların yaptığı çalışmaları tek bir yerde toplamak için 1937 tarihinde.

Soru 19: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri nelerdir?

 • Meteoroloji ile ilgili birimler açıp, gözleler yapmak
 • TRT kanuna uygun radyo istasyonu kurmak
 • Hava tahminleri yapmak
 • Yurtiçi ve dışında meteoroloji ile ilgili bilgi alışverişi yapmak ve gerektiğinde halka açıklamak
 • Meteorolojik hizmetleri yürütmek ve gereksinim duyan birimlere destek sağlamak
 • Kendi alanın uluslararası kuruluşlarda Ülkemizi temsil etmek ve işbirliği sağlamak 

Soru 20: Meteoroloji biliminin en aktif yılları ne zamandır?

1840-1880 yılları arası.

Soru 21: Uluslararas meteoroloji örgütü ne zaman ve nerede  kuruldu?

1872 de Almanya’da.

Soru 22: Dünya meteoroloji örgütünün kuruluş amacı, kısaltması ve kuruluş yılı nedir?

Üye ülkelerin sayısının artması sebebiyle 1950 yılında kuruldu. Kısaltması WMO dur.

Soru 23: WMO nun üye sayısı en son kaç olarak kayıt altına alınmıştır?

2009 yılında 189 üye olarak kayıt altına alınmıştır.

Soru 24: Meterolojinin dalları nelerdir?

 1. Genel Meteoroloji
 2. Dinamik Meteoroloji
 3. Fiziksel Meteoroloji
 4. İstatistiksel Meteoroloji
 5. Sinoptik Meteoroloji
 6. Biyometeoroloji
 7. Hidrometeoroloji
 8. Denizcilik Meteorolojisi
 9. Havacılık Meteorolojisi (Aeronatik Meteoroloji)
 10. Tarımsal Meteoroloji

Soru 25: Fenolojik ne demektir?

İklim şartlarının bitkilere etkisi.

Soru 26: Meteroloji hakkında genel bilgiler veren Meteoroloji dalı hangisidir?

Genel Meteoroloji

Soru 27: Atmosfer içindeki hava hareketlerini nceleyen ve sayısal değerler yapan Meteoroloji dalı hangisidir?

Dinamik Meteoroloji

 Soru 28: Atmosferdeki fiziksel olayları(radyasyon, buharlaşma, bulut oluşumu, yağış vb.) inceleyen Meteoroloji dalı hangisidir?

Fiziksel Meteoroloji

Soru 29: Meteoroloji k olayların dağılımını, ortalama değerlerini, normallerin, frekans ve değişimlerini inceleyen Meteoroloji dalı hangisidir?

İstatistiksel Meteoroloji

Soru 30: İklim tiplerini tayin eden eş zamanlı ölçümleri yapan meteroloji dalı hangisidir?

Sinoptik Meteoroloji

Soru 31: Sinoptik Meteorolojinin WMO daki görevi nedir?

Sinoptik Meteoroloji alanında geliştirilmiş yöntem ve teknikleri standart hale getirmek.

 Soru 32: Hava olaylarının canlılar üzerindeki etkilerini hangi meteoroloji dalı inceler?

Biyometeoroloji

Soru 33: Su temini, sel taşkını ve sulama gibi su ile ilgili verileri veren meteroloji dalı hangisidir?

Hidrometeoroloji

Soru 34: Deniz üzerindeki ikşim elemanları , deniz suyu ve denizcilik ile ilgili Meteoroloji olayları inceleyen meteoroloji dalı hangisidir?

Denizcilik Meteorolojisi

Soru 35: Uçuş faaliyetlerini, havacılıkla ilgili parametrelerin tahmin ve gözlemlerini inceleyen dal hangisidir?

Aeronatik( havacılık) Meteorolojisi

Soru 36: Sıcaklık, nem, yağış, güneşlenme, radyasyon ve rüzgar gibi olayların bitki ve hayvanlar üzerinde ki etksinin incelendiği Meteoroloji dalı hangisidir?

Tarımsal Meteoroloji

Soru 37: Tarımsal Meteoroloji de hangi koşullar araştırılır?

Meteorolojik, Klimatolojik,Hidrolojik

 Soru 38: Tarımsal Meteorolojinin amaçları nelerdir?

 • Meteroloji biliminin inceliklerini tarım sektörüne sunmak
 • Geleceğe yönelik hava tahminleri yapmak
 • En yüksek verimin alınması amaçlayarak en uygun üretim desenini bulmak
 • Hava tahminleri ile üreticileri uyarmak

Soru 39: Tarım Meteorolojik verilere hangi durumlarda ihtiyaç duyar?

 • Erozyon kontrolünde
 • Don olaylarının tahmininde
 • Ürünlerin hasat, kurutma ve depolanmasında
 • Sulama ve dreneaj sistemlerinin tasarlanmasında
 • Erken uyarılar ile bitki hastalıkları ile mücadele zamanlarının belirlenmesinde
 • Hayvan hastalıkları ve parazitlerine engel olunmasında
 • Sera, silo gibi tarımsal yapıların projelenmesinde
 • Baraj ve gölet yapılarının planlanmasında
 • Toprak hazırlığı konusunda
 • Bitkilerin ekim, dikim, çiçeklenme dönemlerinde
 • Hayvanlarda ısı stresi oluşumunu önelemede
 • Ekim zamanlarının ve uygun bitkilerin dikimi gibi konularda ihtiyaç duyulur.

Soru 40: Klimatoloji nedir? Hangi bilimlerden yararlanır?

Kısaca iklim bilimidir. İklim; geniş bir sahada uzun yıllar boyu görülen atmosferik olayların ortalama hali olarak tanımlanabilir. Klimatolojinin de konusu iklimdir. Klimatoloji; meteroloji, matematk, fizik, istatistik ve coğrafya bilimlerinden yararlanır.

Soru 41: İlk Meteoroloji Atlası ne zaman hazırlanmıştır?

1887 yılında.

 

Bir Cevap Yazın